Vandaag heb ik een rouwkaart, ik denk dat deze niet gemakkelijk te maken zijn omdat het een gevoelig onderwerp is maar ik denk dat een persoonlijk tintje goed kan zijn voor de ontvanger

Today I have a sympathy card, I think these are not easy to make because it’s a really sensitive subject but I think a personal touch can be a good thing for the receiver

Afhankelijk van hoe hecht je band met de overledene was, kan het een beetje therapeutisch werken

Depending on how close you where to the deceased it can work a bit therapeutical
Ik heb de achtergrond gemaakt met de Gelli Plate en inkt

I made the background with the Gelli Plate and ink
Ik heb Encore en Versacolor inkt gebruikt, en stencils en een stempel
I used Encore and Versacolor ink, stencils and a stamp
Bedankt voor je bezoek

Thanks for stopping by