Als je mijn ontwerpen eerder hebt gezien heb je misschien gemerkt dat ik veel kleur gebruik en heel veel verschillende kleurenschema’s, vandaag wil ik vertellen hoe ik mijn kleuren kies


When you have seen my designs before you may have noticed I use lots of colour and lots of different colour schemes, today I want to share how I pick my colours

Afhankelijk van het project dat ik doe en hoe ik begin, heb ik kleurencombinaties nodig die goed bij elkaar passen. Als ik begin met bijvoorbeeld een kleur Pixie Powder, dan kijk ik welke kleur daar het beste bij past.

Depending on the project that I’m doing and how I start I will need colour combinations that go well together. If I start with like with say one colour Pixie Powder then I check what colour goes with that best.

De plaats waar ik kleurenonderzoek doe is Pinterest, zoals bijvoorbeeld met Pixie Powder Peacock Green, trouwens een van mijn favorieten, dan zoek ik naar “Peacock” en krijg je verschillende kleuren en foto’s van Pauwen en pauwkleuren die geven je veel verschillende keuzes en inspiratie

My go to place for colour research is Pinterest, like for instance I have Pixie Powder Peacock Green, by the way one of my favourites, then I search for “Peacock” and you will get different colours and pictures of Peacocks and peacock colours which will give you lots of different choices and inspiration

Maar als ik begin met een thema, dan is mijn aanpak een beetje anders. Mijn thema is bijvoorbeeld Winter, daarna typ ik “winter colour scheme
Ik zoek trouwens altijd in het Engels omdat dit de meeste resultaten oplevert

But if I start with a theme then my approach is a bit different
For instance my theme is Winter, then I type “winter colour scheme
By the way I always research in English because it gives me the most results

En dan komen al deze prachtige kleuren tevoorschijn, meestal pin ik er een paar die ik mooi vind en dan kies ik er een die me het meeste aanspreekt


And then all these gorgeous colours pop up, I usually pin a few I like and then I pick one I like best

Dan is de volgende stap om de papier vooraad, cardstock of dessin papier te bekijken en misschien het product dat je ook wilt gebruiken, zoals Pixie powder, Gilding Paste, inkt, embossingpoeder, stiften of  gelatos bijvoorbeeld

Then the next step is to check out your paper stash, cardstock or patterened paper and maybe the product you also want to use, like Pixie powder, Gilding Paste, ink, embossing powder, markers or Gelatos for instance

Leg de kleuren dan neer en dan kun je een plan maken, een schets misschien, wat wil je voor de basis, wat wil je als lagen, of wil je stansen misschien

Then just lay out the colours and then you can start making a plan, a sketch maybe, what do you want for the base, what do you want to layer, or die-cut maybe

Hier heb ik een voorbeeld van twee kaarten, de linker heeft een beetje een Winter-look en de andere meer lente en ik heb dezelfde stans gebruikt, maar je krijgt totaal verschillende kaarten


Here I have an example of 2 cards, the left one has a bit of a Winter look and the right one more Spring and I used the same die, but you get totally different cards

Soms, als je “Crafters-block” hebt, kan dit helpen, om je gedachten los te laten van de eigenlijke producten en laat de kleuren daarbij helpen. Als je vastzit, kun je het beste alles laten liggen en dan iets heel anders gaan doen om je gedachten leeg te maken.


Sometimes if you have “Crafters-block” this can help, to get your mind of the actual products and just let some colours empty your mind. If you are stuck, you best leave everything and then go do something completely  different to take your mind of things.


Ik ben een kleurenmeisje, ik hou van kleuren dus voor mij werkt dit fantastisch! Probeer dit eens als je wilt.

I’m a colour girl, I love colours so for me this works fantastic! Give this a try if you like.

Ik hoop dat je deze post leuk vond, laat even een bericht achter als je hier iets aan hebt, ik hoor graag van je!

I hope you liked this post, leave me a message if this was helpful, love to here from you!

Gerry van der Velden


P.s. kijk eens op mijn Pinterest borden voor meer inspiratie
P.s. check my Pinterest boards for more inspiration