Voor wie mij volgt, heeft misschien gemerkt dat ik wat wijzigingen in mijn blog heb aangebracht, een nieuwe look een beetje moderner denk ik. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar zover vind ik het echt leuk 

For who is following me may have noticed I’ve made some changes to my blog, new look a bit more modern I think. I’m not quite done yet, but for now I really like it


Maar er zijn nog een aantal wijzigingen, want je weet misschien ook dat ik een YouTube-kanaal heb en ik heb vanaf het begin meer dan een jaar geleden mijn video’s in het Nederlands en het Engels en altijd in 2 afzonderlijke video’s gedaan
En ik ga dat veranderen en kijken hoe dat werkt.

In de nieuwe YouTube Channel-stijl van Gerry Craft Room vindt je video’s die in het Engels worden gesproken met Nederlandse en Engelse ondertitels
But there are some more changes, as you also may know I have a YouTube channel and I have from the start over a year ago done my video’s in English and Dutch and always in 2 seperate video’s
And I’m going to change that and see how that works.

In Gerry’s craft room YouTube Channel new style you will find video’s spoken in English with English and Dutch subsIk zal ook video’s maken waar ik een klein beetje spreek en niets uitleg, omdat ik het proces van het maken van een project wil laten zien.
Hieronder laat ik in stappen zien hoe je ondertitels aan en uit kunt zetten.


I will also make video’s where I speak just a little bit and don’t explain anything, because I want to show the process of making a project.
Below I show in steps how you can turn subtitles on and off.

Als je klikt op het linkse icoontje met de streepjes in de hoek rechtsonder kun je de ondertitels aan en uit zetten

If you click on the left icon with the stripes in the right bottom corner you can turn the subttitles on and off
Zoals hier, de ondertitels zijn aan nu

Like this, the subtitles are on now

Als de ondertitels aan staan en je op het wieltje in het midden klikt kun je de ondertitels kiezen

When the subtitles are turned on and you click the wheel in the middle you can choose the subtitles 

 Je kunt ze aan en uit zetten of je kunt een taal kiezen

You can turn them off or choose a language

Je kiest Nederlands en dan veranderen de ondertitels van Engels in Nederlands 

You select Dutch and then the subtitles turn from English  into Dutch 
Zoals je hier kunt zien

As you can see here


Misschien vraag je je af waarom deze verandering, nou vanwege het werk is één ding, het is leuk om te doen, maar het is ook een berg werk en ik wil het mezelf een beetje makkelijker maken
En er zijn nogal wat verzoeken om gesproken video’s geweest, mensen willen me horen 🙂 dat kan ik niet negeren toch, dat zou onbeleefd zijn 🙂
in de gesproken video’s kan ik wat meer info en tips geven om uit te leggen wat ik aan het doen ben en soms waarom ik het op een bepaalde manier doe
En omdat ik een aantal nieuwe dingen gepland heb die ik binnenkort zal delen en ik de tijd nodig heb voor de voorbereiding
Maybe  you are wondering why this change, well because of the work for one thing, it is fun to do but it is also a truckload of work and I want to make things a bit easier for myself
And there have been quite some requests for spoken video’s, people want to hear me:-) can’t resist that right, it would be rude:-)
Also in the spoken video’s I can give some more info and tips to explain what I am doing and sometimes why I do it a certain way
And because I have some new things planned that I will share soon and I need the time to prepare for that


Dus ik hoop dat je de veranderingen leuk vindt, ik lees het graag in de reacties, bedankt voor het bezoek aan mijn blog en veel knutselplezier!
So I hope you like the changes, love to read it in the comments, thanks for stopping by and have fun crafting!


Gerry van der Velden