January 22 -24 2019

Hallo knutsel vrienden, laten we een goede creatieve start maken in het nieuwe jaar met een creatieve boost. Eind januari ga ik een challenge doen met de naam “Stamping without Stamps”. Ik ben echt heel enthousiast over deze challenge, het gaat super leuk worden!
Bij deze challenge gaat het erom nieuwe ideeën te vinden, nieuwe technieken te leren en buiten de kaders te stappen.

Hello crafty friends, let’s make a good creative start in the New Year with a creative boost. At the end of january I will be running a challenge called Stamping without Stamps. I am really excited about this challenge, it’s going to be so much fun.
This challenge is all about finding new ideas, learning new techniques and stepping outside the box.Om goed voorbereid te zijn op deze challenge, heb ik wat huiswerk of challenge voorpret. Ik heb een lijst met spullen gemaakt die je kunt verzamelen voordat we beginnen. Zorg er voor dat je eerst bij je knutselspullen kijkt en vraag familie en vrienden om je te helpen dingen te verzamelen indien nodig.

To be well prepared for this challenge I have some homework or challenge pre-fun for you. I made a list with supplies for you to gather before we start. Now make sure to look in your stash and ask family and friends to help you collect items if needed. 

 Stamping without Stamps challenge pre-fun

Klik op de foto om het challenge voorpret vel te downloaden

Click the picture to download the challenge pre-fun sheet


Deze challenge wordt echt leuk en hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het wordt. Dus vertel je vrienden en deel deze challenge gebruik #StampingwithoutStamps. Ik zal de komende weken meer met je delen over de uitdaging.

Now this challenge is going to be fun and the more people that join the more fun it will be. So make sure to tell your friends and share about this challenge use #StampingwithoutStamps. I will be sharing more with you about the challenge in the coming weeks.


 • Hier is iets meer over de dingen die je nodig hebt, ik zal je verschillende manieren tonen om leuke effecten te creëren en je kunt de dingen kiezen die je leuk vindt om te gebruiken. Maak je geen zorgen als je ze niet allemaal hebt, het zal ook geweldig werken met een van de opties!
 • Here’s a bit more on the things you need, I will show you different ways to create fun effects and you can choose the things you like to use. Don’t worry if you don’t have them all, it will work great with one of the options too!
 • 3 kleuren inkt, het maakt niet uit welke inkt. Ik ga Distress Oxide-inkt, Versafine en Memento-inkt gebruiken. Ik zal in het voorbeeld 3 kleuren gebruiken en ik zal een voorbeeld maken met slechts één kleur inkt. Gewoon om te laten zien dat je geen stelletje inkt of kleuren nodig hebt om iets moois te maken.
 • 3 colours ink, it doesn’t matter which ink. I am going to use Distress Oxide ink, Versafine and Memento ink. I will be using 3 colours in the example and I will make one example with just one colour ink. Just to show you don’t need a bunch of ink or colours to make something pretty.
 • Je kunt een inkt blending tool of een spons gebruiken, of beide
 • You can use an ink blending tool or sponge, you can also use both
 • Dit geldt ook voor de gift kaart, grijsboard karton en karton van een doos, je kunt er ewen gebruiken of allemaal
 • Same goes for the gift card, chipboard or cardboard, you can use one or use all.
 • Voor het papier je kunt kiezen wat je graag wil maken, zoals een kaart, art journal pagina or label, ook het soort papier wat je wilt gebruiken
 • For the paper you can use what you prefer to make, like a card, art journal page or tag, also the kind of paper like watercolour paper, cardstock or kraft cardstock. It’s all up to you.
 • Clear embossingpoeder en inkt of PVA-lijm, je kan een of beide kiezen, ik zal technieken met beide laten zien.
 • Clear embossing powder & ink or PVA glue, you can choose one or both, I will show techniques with both.
 • De donkere kleuren inkt, spuitfles en gesso of witte verf zijn allemaal optioneel. Je kunt deze uitdaging zonder doen, ik zal verschillende voorbeelden en verschillende opties laten zien.
 • The dark colour ink, spray bottle and gesso or white paint are all optional. You can do this challenge without it, I will show different examples and different options.

Als je nog vragen hebt of op de lijst wil dat ik je op de hoogte kan houden, stuur dan even een berichtje naar gerryscraftroom@gmail.com
Deel dit met je vrienden en laten we er samen een super leuke challenge van maken!

Let me know if you have any questions or want on the list to keep you posted, drop me a not at gerryscraftroom@gmail.com
Share this with your friends and let’s make this a super fun challenge together!